Juuriommeltu vene

Kolttasaamelaiset ovat Suomen saamelaisten pienin ryhmä, jonka perinteiset elinkeinot ovat kalastus ja poronhoito. Heidän perinteinen vuotuiskiertonsa pääsääntöisesti mukaili erialueiden kalastusmahdollisuuksia. Kolttasaamelainen käsityöperinne liittyy muiden saamelaisryhmien tavoin vahvasti elannon hankkimiseen, siitä esimerkkinä on vene, jonka sidostekniikkana on käytetty juuriompelua.

T. I. Itkosen arvion mukaan vielä 1900-luvun alussa kolttasaamelainen vene rakennettiin kokonaan nauloitta. Vaikka arkeologisten löytöjen mukaan veneen saumojen ompeleminen tai nitominen on ollut käytössä muillakin alueilla, säilyi ompelutekniikka kolttasaamelaisten keskuudessa pisimpään. Kolttasaamelaiset käyttivät juuriompelutekniikkaa veneen alempien laitapuiden kiinnittämiseen 1940-luvulle saakka, vaikka ylemmät laitapuut naulattiinkin.

Työläs ompelutekniikka säilyi, koska juurilla ommeltu vene oli käytössä kestävämpi. Veneen täytyi olla luja sekä vedessä että maataipaleiden ylityksissä. Juuriompeleen arvellaan olleen kestävyydeltään parempi, koska juuriommel saadaan sovitettua paremmin liitoskohtiin. Ommel myös elää materiaalina olosuhdemuutoksissa samoin tavoin kuin veneen puumateriaali.

Saamelaismuseo Siida ja Saamelaisalueen koulutuskeskus aloittivat yhteistyöhankkeen syksyllä 2014 mahdollistaakseen perinteisen kolttasaamelaisen juuriommellun veneen valmistamisen. Hanke on merkittävä kadonneen käsityötaidon palauttamishanke, jossa dokumentoidaan veneen tutkimus- ja rakennusvaiheet sekä vielä olemassa olevat kolttasaamelaisten muistijäljet veneen valmistamisesta ja käytöstä.

Hankkeen puitteissa Saamelaismuseo Siidan henkilökunta ja veneentekijä Mika Alava käyvät tutkimassa Suomen kansallismuseon kokoelmissa olevia kolttaveneitä. Taustatutkimusta kolttaveneistä pitkään tehnyt, perinteiset käsityötavat hallitseva veneentekijä Mika Alava aloittaa veneen valmistamisen toukokuussa Sevettijärven kyläpajalla yhdessä kyläläisten kanssa.

Lisätietoja:
Mika Alava, Saamelaisalueen koulutuskeskus, puh.040 847 0229
Marjo-Riitta Rantamäki, Saamelaismuseo Siida, puh.040 571 5670

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG