Pääsivu / Lapsille ja opiskelijoille / Vuodenajan teema / Arkisto / Saamelaisalueen menneisyyden jäljillä

Saamelaisalueen menneisyyden jäljillä

Saamelaismuseo Siidaan perustettiin alkuvuodesta 2011 Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö. Yksikön arkeologin vastuulla ovat saamelaisalueen arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvät viranomaistehtävät, kuten kaavoitukseen ja muuhun maankäyttöön liittyviä asiat, alueelta löydettyjen esineiden ja havaintojen vastaanotto sekä muinaisjäännösten maastotarkastukset. Viimeistään kesäkuun alussa on arkeologinkin aika taas jalkautua maastoon, sillä muinaisjäännökset erottuvat maastossa parhaiten juuri ennen lehtien puhkeamista.

Kesällä 2011 saamelaisalueelta dokumentoitiin lähes 80 uutta muinaisjäännöstä, jotka ajoittuvat esihistorialliselle ja historialliselle ajalle. Osa näistä kohteista löytyi paikallisten ihmisten ja alueella liikkuneiden turistien avulla, jotka ilmoittivat havainnoistaan ja löydöistään Siidaan. Yksikön arkeologi pyrki tarkastamaan ilmoitetut kohteet ja esineiden löytöpaikat jo saman kesän aikana, mutta syksyyn mennessä ilmoituksia oli tullut niin paljon, että osa kohteista jäi odottamaan tätä kesää.

Kesän 2011 tutkimukset kohdennettiin erityisesti Näätämöjoen varrelle, Hetan Palojärvelle ja Vanhan Karigasniemen seudulle, mistä löytyikin runsaasti uusia muinaisjäännöksiä. Esihistoriallisista kohteista löytyi eniten peuranpyyntiin tarkoitettuja pyyntikuoppaketjuja ja suorakaiteen muotoisia liesilatomuksia, joita pidetään ensimmäisinä saamelaisperäisinä muinaisjäännöksinä. Historiallisen ajan muinaisjäännöksistä kartoitettiin mm. kultahistoriaan liittyviä kohteita ja kaiverruksia puissa. Lisäksi Inarin kunnan alueelta dokumentoitiin useita sotahistoriallisia kulttuuriperintökohteita, jotka eivät vielä varsinaisesti ole muinaisjäännöksiä.

Kesällä 2012 saamelaisalueen maastotarkastukset aloitetaan erilaisten kaavoitussuunnitelmien ja rakennusprojektien ohjaamana Inarissa, Sodankylässä ja Utsjoella. Kaava-alueilta tarkastetaan tunnetut muinaisjäännökset ja etsitään uusia sellaisilta alueilta, jotka alueen topografian ja maaperän kannalta vaikuttavat suotuisilta. Tarkastuksessa määritetään muinaisjäännöksen kunto, tila sekä tarkka sijainti ja laajuus GPS-laitteen avulla, sillä usein vuosikymmeniä sitten tarkastetun muinaisjäännöksen sijainti kartalla ei ole välttämättä aivan kohdallaan. Viime kesänä yksikön arkeologi tarkasti noin 50 jo aiemmin tunnettua muinaisjäännöskohdetta, ja lähes kaikkien niiden sijainti tarkentui huomattavasti.

Eri tahojen suorittamat kulttuuriperintöinventoinnit ja arkeologiset kaivaukset tuovat vuosittain pala palalta lisää tietoa laajan ja edelleenkin niukasti tutkitun saamelaisalueen esihistoriasta ja historiasta. Tiedot koko Suomen muinaisjäännöksistä, niiden hoidosta ja tutkimuksista sekä arkeologisista esinelöydöistä kerätään Museoviraston ylläpitämään, kaikille avoimeen kulttuuriperinnön rekisteriportaaliin (http://kulttuuriymparisto.nba.fi/). Portaaliin syötetään myös saamelaisalueen kohteet, joita voi hakea sieltä kunnittain. Samasta portaalista löytyy myös rakennusperintörekisteri, jonne on koottu kunnittain tietoa kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ja rakenteista.

Bongaa muinaisjäännös!

Uusia muinaisjäännöksiä löytyy vuosittain kymmeniä. On myös hyvä muistaa, että vaikka jollakin alueella suoritetaan arkeologinen inventointi, se ei välttämättä merkitse sitä, että kaikki alueen muinaisjäännökset ovat sen jälkeen varmasti tiedossa. Maanpinnan rikkoutuessa voi yllättäen paljastua uuteen esihistorialliseen asuinpaikkaan liittyviä löytöjä: palaneita luita ja kiviä sekä teräviä, vaaleita kvartsi-iskoksia, joita ei voi turpeen päältä millään tavoin erottaa. Kun kuljet pohjoisen luonnossa ja havaitset metsäpolulla edellä mainitun kaltaisia merkkejä kivikautisesta asuinpaikasta tai vanhoja tulisijoja, kodanpohjia tai pyyntikuoppia, taikka löydät maastosta muinaisesineen, ota yhteyttä Saamelaismuseon arkeologiin! Pienet ja vähäpätöiseltäkin vaikuttavat löydöt voivat olla merkittäviä saamelaisalueen esihistorian kokonaiskuvan muodostamisessa.

Ilmoita havainnoistasi:
Arkeologi Eija Ojanlatva, eija.ojanlatva(at)samimuseum.fi, puh. 040 167 6145

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG