Välimaan saamelaistila

Välimaan tila on puolessa välissä Utsjoen ja Nuorgamin kyliä sijaitseva saamelaistila Tenon rannalla. Elinkeino tilalla on saatu kalastamalla ja karjataloudella, rakennukset ovatkin hieno esimerkki jokikalastukseen ja lampaiden hoitoon keskittyneistä vanhoista saamelaistiloista.

Välimaan tila on ollut asutettuna aina 1970 -luvun alkuun asti. Kohteen käyttöhistoria on erittäin pitkä, ja tilan ympäristöstä löytyy viitteitä asumuksista monen sadan vuoden takaa. Antti Jouninpoika Warsi perusti Välimaan tilan vuonna 1866 lähelle isänsä niittymaita ja perinteisiä kalavesiä. Tilan vanhat elintavat ja elinkeinot näkyvät yhä sekä rakennuksissa että pihapiirin niityissä. Museovirasto osti autioituneen tilan vuonna 1981 ja ensimmäiset kunnostustyöt aloitettiin 1982. Silloin korjattiin muun muassa päärakennuksen hirsirunko ja tulisijat sekä turvekatto rakennettiin täysin uudelleen. Vuonna 1990 tilan aluetta täydennettiin saunalla, joka rakennettiin paikalle siirretyistä vanhoista hirsistä.

Välimaan tila on siirtynyt vuoden alussa Museovirastolta Metsähallituksen luontopalveluille. Kesän alussa aloitettiin rakennusten kunnostus ja työtä on jatkettu syksyllä. Tänä vuonna suunnitelmissa on korjata huonoimmassa kunnossa olevia rakenteita, tulevina vuosina kunnostustöitä jatketaan. Rakennustöiden lisäksi Välimaan tilalla on tehty Luontopalveluiden toimesta pihapiirin kasvillisuuden kartoitus. Siitä saatujen tietojen myötä kentän hoitosuunnitelma on työn alla. Ensi kesälle on luvassa kentän niittotöitä sekä jokirannan risukon raivausta. Metsähallituksen luontopalvelut tekee tilan kunnostussuunnittelussa yhteistyötä Saamelaismuseo Siidan sekä Museoviraston kanssa.

Vuoden 2014 kesäkuun alussa Saamelaismuseo Siidan arkeologi Eija Ojanlatva ja Metsähallituksen Lapin luontopalveluiden arkeologi Paula Pelttari kartoittivat pihapiiristä vanhoja kotasijoja ja rakennuksien pohjia. Kartoituksen myötä löytyi noin 16 kotasijaa ja rakennuksenpohjaa lisää aiempien kartoituksien perusteella tehtyyn luetteloon. Välimaan tilalla ei ole tehty arkeologisia kaivauksia, mutta vanhimmat kotasijat voivat olla peräisin 1500 - 1600 -luvulta.

Välimaan tila on Museoviraston luokituksessa merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö ja se on ainutlaatuinen Tenojoen kalastus- ja karjataloudesta kertova tila. Rakennukset on entisöity kertomaan jokilappalaistaloudesta ja pihapiiriin on tuotu myös opastekyltit helpottamaan tilaan tutustumista.

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG