Pääsivu / Saamelaismuseo / Työharjoittelu

Työharjoittelu

Työharjoittelu Saamelaismuseo Siidassa

Saamelaismuseo tarjoaa kiinnostavia työharjoittelumahdollisuuksia useiden eri alojen opiskelijoille. Opintoihin sisältyvän työharjoittelun voi suorittaa esim. museokokoelmien tai näyttelyiden parissa tai asiakaspalvelun työtehtävissä. Harjoittelijan opintoala vaikuttaa työtehtävien valintaan. Harjoittelijan omat kiinnostuksen kohteet ja erityistaidot pyritään myös mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.

Esimerkkejä harjoitteluun sisältyvistä tehtävistä:
-esinekokoelmien hoitoon liittyviä työtehtäviä: esineiden puhdistus, pakkaus, valokuvaus,  esineisiin liittyvien tietojen kirjaaminen kokoelmatietokantaan
-valokuvakokoelmiin liittyviä tehtäviä: valokuvien digitointi, kuvankäsittely, kuviin liittyvien tietojen kirjaaminen kokoelmatietokantaan
-näyttelyihin liittyviä tehtäviä: taustamateriaaalin koostaminen, näyttelyiden rakentamisessa avustaminen, museo-opetuksen valmistelu ja toteuttaminen, opastukset
-asiakaspalvelun työtehtäviä: asiakastutkimus, lipunmyynnissä ja museokaupassa työskentely, hyllyjen täyttö ja järjestäminen
-tapahtumajärjestelyissä avustaminen

Saamelaismuseo pyrkii tarjoamaan työharjoittelupaikkoja erityisesti Inarissa toimivan Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoille. Työharjoitteluun voi hakea läpi vuoden – kuitenkin hyvissä ajoin ennen toivotun harjoittelujakson alkua.

Saamelaismuseo tarjoaa lisäksi vuosittain 1-2 valtionhallinnon harjoittelupaikkaa yhteistyössä Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Harjoittelijan tulee itse olla aktiivinen ja ottaa selvää oman yliopistonsa/laitoksensa valtionhallinnon harjoittelun menettelystä ja hakuajoista.

Työharjoitteluun kannattaa hakea välittömästi harjoitteluaikojen ja harjoittelun vaatimusten selvittyä. Hakeminen työharjoitteluun tapahtuu aina kirjallisella vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus ja lyhyt CV toimitetaan sähköpostitse Saamelaismuseo Siidaan (yhteystiedot alla).

Harjoittelusta laaditaan aina kirjallinen sopimus. Jokaiselle harjoittelijalle nimetään vastuullinen ohjaaja. Opintoihin sisältyvästä harjoittelusta ei pääsääntöisesti makseta palkkaa. Harjoittelijalta edellytetään aina kirjallista palautetta harjoittelun tavoitteiden onnistumisesta.

Saamelaismuseo tarjoaa myös TET-harjoittelupaikkoja koululaisille, mikäli haluttuna ajankohtana on tarjolla sopivia tehtäviä ja ohjausta.

Saamelaismuseo pidättää oikeuden olla valitsematta/ottamatta vastaan harjoittelijaa, mikäli hänelle ei voida tarjota tarkoituksenmukaisia työtehtäviä tai riittävää ohjausta.

Lisätietoja ja hakemukset:

Museonjohtaja Sari Valkonen, sari.valkonen(at)samimuseum.fi, puh 040 767 1052

Postiosoite: Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, 99870 Inari

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG