Pääsivu / Tiedotteet / Saamelaisalueen arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi käynnistyy

Saamelaisalueen arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi käynnistyy

perjantai 14. Maaliskuuta 2014, 13.50

Vuonna 2014 saamelaisalueella tehdään arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventointi. Työstä vastaa Lapin ELY-keskus ja sen toteuttaa Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksikkö.

Saamelaisalueella maisema-alueet on kartoitettu viimeksi 1990-luvulla. Tällöin valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi on valittu Pallastunturit, Peltovuoma, Pöyrisjärvi, Saana, Tenon laakso ja Utsjoen laakso. Maakunnallisesti merkittäviksi maisema-alueiksi on valittu Enontekiöltä vanhat kesäkylät Salvasjärvi, Raittijärvi, Ropijärvi ja Kalkujärvi sekä Inarista Nellimin kylä ja Nellimjärven koltta-asutus. Maakunnallisesti merkittävä maisemanähtävyys on Pielpajärven erämaakirkko ympäristöineen. Koko Suomessa on yhteensä 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita.

Saamelaisalueen nykyinen aluevalikoima on puutteellinen ja paikallista asiantuntemusta tarvitaan uusien alueiden tunnistamiseen. Lapin ELY-keskus tiedustelee maaliskuun aikana ehdotuksia tärkeistä kohteista saamelaiskäräjiltä, alueen kunnilta, saamelaisalueen saamelaisyhdistyksiltä, kyläyhdistyksiltä ja paliskunnilta. Kohteiden maisema-arvot voivat perustua kulttuuriin, elinkeinoihin tai luonnonmaisemaan.

Kohteiden luokittelu valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin ja -nähtävyyksiin tehdään Saamelaisalueen maisema-alueiden arviointityöryhmässä. Kun päivitysinventoinnit on tehty koko Suomessa, valtioneuvosto tekee päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, jotka korvaavat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) aiemmin sisältyneet alueet.

Yleisötilaisuudet aiheesta pidetään Vuotson koululla 24.3 klo 18, Inarin Siidassa 25.3 klo 16, Utsjoen kunnanvirastolla 26.3 klo 18 ja Hetan luontokeskuksessa 27.3 klo 18. Tilaisuuksissa on mahdollisuus esittää tärkeäksi koettuja maisema-alueita ja -nähtävyyksiä mukaan arviointiin.

Ehdotukset inventoitavista kohteista on tehtävä kulttuuriympäristöyksikölle 26.5.2014 mennessä, jotta ne voidaan huomioida maastoinventoinneissa.

Yhteystiedot:

Arkeologi Eija Ojanlatva, eija.ojanlatva@samimuseum.fi, puh. 040 167 6145

Tutkija Päivi Magga, paivi.magga@samimuseum.fi, puh. 040 180 1501

Käyntiosoite: Inarintie 61 A, 99870 Inari

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG