Pääsivu / Tiedotteet / Saamelaisalueen arvokkaita maisema-alueita inventoidaan tänä kesänä - käy merkitsemässä ehdotuksesi kartalle!

Saamelaisalueen arvokkaita maisema-alueita inventoidaan tänä kesänä - käy merkitsemässä ehdotuksesi kartalle!

maanantai 28. Huhtikuuta 2014, 08.30

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt saamelaisalueella arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventoinnin. Työn toteuttaa Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksikkö, jossa työskentelevät tutkija Päivi Magga ja arkeologi Eija Ojanlatva. Osana inventointia tehdään huhti-toukokuun aikana karttakysely, jonka tavoitteena on kulttuurisesti ja maisemallisesti tärkeiden alueiden, paikkojen ja nähtävyyksien löytäminen. Saamelaisalueen nykyinen maisemavalikoima on hyvin suppea, joten paikallista asiantuntemusta tarvitaan uusien alueiden tunnistamiseen. Vastaa siis kyselyyn ja vaikuta!

Koko Suomessa on yhteensä 156 maisema-aluetta, jotka ovat valtioneuvoston vuonna 1995 tekemän periaatepäätöksen mukaan valtakunnallisesti arvokkaita. Saamelaisalueen maisema-alueet on kartoitettu aiemmin 1990-luvulla, jolloin valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi valikoituivat Pallastunturit, Peltovuoma, Pöyrisjärvi, Saana ja Tenojoen ja Utsjoen laaksot. Maakunnallisesti merkittäviksi maisema-alueiksi on valittu Enontekiöltä Salvasjärven ja Kalkujärven vanhat kesäkylät sekä Raittijärven kesäkylä ja Ropijärven kylä. Inarista maakunnallisesti merkittäväksi on nimetty Nellimin kylä ja Nellimjärven koltta-asutus. Lisäksi Pielpajärven erämaakirkko ympäristöineen on maakunnallisesti merkittävä maisemanähtävyys. Tämä maisema-aluevalikoima on hyvin suppea, eikä Inarin kunnan ja Lapin paliskunnan alueelta listassa ole yhtään valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Nyt tarvitaankin paikallista asiantuntemusta uusien maisemanähtävyyksien ja -alueiden tunnistamiseen!

Karttakysely -linkin (www.eharava.fi/916) kautta pääset merkitsemään sinulle kulttuurisesti tai maisemallisesti arvokkaita kohteita suoraan peruskartalle. Linkki kyselyyn löytyy myös Saamelaismuseo Siidan web-sivuston etusivulta (www.siida.fi). Kulttuurimaisemalla tarkoitetaan maisemaa, joka on syntynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa. Maisemanähtävyys voi olla hyvin tunnettu, maisemaltaan ainutkertainen tai kulttuurihistorialtaan huomattava näköalamaisema tai kohde. Ehdotettuja maisema-alueita ja kohteita luokitellaan inventointityön edetessä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaiksi. Kun kartoitukset on tehty koko Suomessa, valtioneuvosto tekee päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, jotka korvaavat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin aiemmin sisältyneet alueet.

Karttakyselyssä kohteita voi merkitä kartalle omalla työkalulla joko reittinä, pistemäisenä tietona tai laajempana alueena. Lisäksi sivustolla on tekstilaatikko, jonne voit kirjoittaa, minkä vuoksi ehdotat kyseistä maisema-aluetta, reittiä tai nähtävyyttä. Onko kohde arvokas harjoittamasi elinkeinon vuoksi? Liittyvätkö sen arvot perimätietoon, historiaan tai paikalliskulttuuriin? Entä mistä löytyvät alueesi kauneimmat näkymät?

Karttalinkki on avoinna 27.5.2014 saakka, jotta kohteet voidaan ottaa vielä mukaan varsinaiseen kesällä tapahtuvaan maastotyöhön. Mikäli haluat lähteä mukaan maastoon kertomaan ehdottamastasi kohteesta, muista jättää kyselyn yhteydessä myös yhteystietosi, niin ympäristöyksiköstä otetaan sinuun yhteyttä ennen kohteen inventointia!

Lisätietoja:

Tutkija Päivi Magga, 040 1801 501, paivi.magga@samimuseum.fi

Arkeologi Eija ojanlatva, 040 1676 145, eija.ojanlatva@samimuseum.fi

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG