Pääsivu / Tiedotteet / Saamelaisalueen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on valmistunut

Saamelaisalueen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on valmistunut

tiistai 25. Marraskuuta 2014, 10.35

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus käynnisti helmikuussa 2014 valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja maisemanähtävyyksien päivitysinventoinnin saamelaisalueella. Työn on toteuttanut arkeologi Eija Ojanlatva ja tutkija Päivi Magga Saamelaismuseo Siidan kulttuuriympäristöyksiköstä.

Saamelaisalueen valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi on valmistunut

Tenonlaakso on ollut valtakunnallisesti arvokas maisema-alue jo 1990-luvun alusta saakka.

Maisema-alueet on kartoitettu aiemmin 1990-luvulla. Keväällä järjestetyissä yleisötilaisuuksissa valikoima saamelaisalueella nähtiin puutteelliseksi. Nyt laaditun päivitysinventoinnin tueksi Lapin ELY-keskus tiedusteli ehdotuksia tärkeistä maisemakohteista saamelaiskäräjiltä, saamelaisalueen kyläyhdistyksiltä ja saamelaisyhdistyksiltä sekä paliskunnilta ja alueen kunnilta. Lisäksi paikalliset asukkaat ja kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tehneet lukuisia ehdotuksia toukokuussa avatun harava-paikkatietosovelluksen kautta. Ehdotuksia maisema-alueista ja maisemanähtävyyksistä saatiin yhteensä 246.

Inventointityöt ovat nyt valmistuneet ja ehdotukset arvokkaista maisema-alueista ja -nähtävyyksistä on nähtävillä osoitteessa http://lapinmaisemat.fi/

Lapin ELY-keskus ottaa vastaan näkemyksiä ehdotuksista 12.12 saakka. Aiheeseen liittyvät yleisötilaisuudet pidetään Hetan kunnanvirastossa 1.12 klo 14, Utsjoen kunnanvirastossa 2.12 klo 10, Vuotson koululla 2.12 klo 17:30 ja Ivalon kunnanvirastossa 3.12 klo 10.

Saadut kommentit kootaan Saamelaisalueen maisema-alueiden arviointityöryhmän käsiteltäväksi, jonka jälkeen aineisto toimitetaan ympäristöministeriöön jatkokäsittelyyn. Valtakunnallinen kuuleminen käynnistyy koko valtakunnan maisema-alueiden päivitysinventointien valmistuttua vuonna 2015. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, jotka korvaavat valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT) aiemmin sisältyneet alueet.

Lisätietoja: Saamelaismuseo Siida

Tutkija Päivi Magga p. 040 180 1501

paivi.magga@samimuseum.fi

Arkeologi Eija Ojanlatva p. 040 167 6145

eija.ojanlatva@samimuseum.fi

Lapin ELY-keskus

Ylitarkastaja Marjut Kokko p. 0400 304 745

marjut.kokko@ely-keskus.fi

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG