Pääsivu / Tiedotteet / Saamelaismuseo Siida sai avustusta retromuseohankkeeseen

Saamelaismuseo Siida sai avustusta retromuseohankkeeseen

perjantai 12. Huhtikuuta 2013, 08.31

Museovirasto jakoi Saamelaismuseo Siidalle 24.000 euroa innovatiivisten hankkeiden avustusta Ulkomuseo nyt! -projektiin, jonka tavoitteena on tuoda perinteinen ulkomuseo tähän päivään ja yleisön saavutettavaksi. Hankkeessa hyödynnetään mm. mobiiliteknologian mahdollisuuksia ja sosiaalista mediaa ulkomuseoon liittyvän muistitiedon ja arkistosisältöjen keräämisessä ja jakamisessa. Tavoitteena hankkeessa on myös olemassa olevien arkistosisältöjen julkaiseminen ja uusien yhteisöllisten kokemussisältöjen tuottaminen.

Saamelaismuseo Siida sai avustusta retromuseohankkeeseen

Yleisöä Inarin saamelaismuseon 1960-luvulla. Saamelaismuseo Siidan valokuva-arkisto.

Inarin saamelaismuseona aikoinaan tunnetulla ulkomuseolla on pitkä museologinen historia, jota ei ole tähän mennessä juurikaan tutkittu tai avattu yleisölle. Ulkomuseoon liittyy paljon ennen julkaisematonta arkistomateriaalia, filmejä, haastatteluja ja valokuvia, sekä tuhansia kävijämuistoja ja -kokemuksia.

Ulkomuseo nyt! -hankkeessa aktivoidaan sekä museon työntekijöitä menneiltä vuosilta, paikallisyhteisöä että entisiä ja tulevaisuuden näyttelyasiakkaita osallistumaan yhteiseen muistelemiseen ja kokemiseen arkistomateriaalin innoittamana. Hanke antaa ympäröivälle yhteisölle ja museoyleisölle aktiivisen roolin sisällöntuotannossa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös arkistojen kanssa luomalla niistä löytyville museon historiaan liittyville aineistoille uusi saavutettavuuskanava.

Ulkomuseo nyt! -hankkeessa toteutetaan vuorovaikutteinen ja monimediainen verkkosivusto, joka sisältää tietoa ulkomuseon historiasta. Hankkeen perussisältö julkaistaan saameksi, suomeksi ja englanniksi. Verkossa julkaissut sisällöt linkitetään QR-koodien avulla ulkomuseon kohteisiin paikan päällä. Tarvittaessa verkkosivusto toimii myös itsenäisenä tiedonlähteenä.

Inarin saamelaismuseo avattiin ensimmäisen kerran yleisölle vuonna 1963. Museon avaamisesta tulee kesäkuussa 2013 kuluneeksi 50 vuotta. Saamelaismuseo juhlistaa merkkivuotta mm. museohistorian seminaarilla, erityisopastuksilla ja esittämällä ulkomuseoalueella vuosien varrella kuvattuja filmejä. Ulkomuseo nyt! –hankkeen toteutus alkaa välittömästi mutta lopullisesti hanke valmistuu kesäkaudelle 2014.

Museoviraston tiedote 11.4.2013:

"Museoviraston jakamia harkinnanvaraisia valtionavustuksia museoiden innovatiivisille hankkeille myönnettiin 38 museon tai museoiden yhteenliittymän hankkeille yhteensä 647.000 euroa. Avustuksilla pyritään vahvistamaan museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukemalla innovatiivisia toimintamuotoja sekä museon ja toimintaympäristön välistä vuoropuhelua ja verkostoitumista, sekä suuntaamalla kehittämistoimia yhteiskunnallisesti merkittäviin painopisteisiin.

Vuonna 2013 avustukset kohdennettiin erityisesti kehittämishankkeille, jotka edistävät kulttuurista moninaisuutta, moniarvoisuutta ja hyvinvointia sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Avustuksilla tuettiin myös luovaa sisällöntuotantoa ja tuotteistamista, asiakaslähtöisten palvelujen suunnittelua sekä lasten ja nuorten kulttuurisen lukutaidon ja kulttuurimyönteisen arvopohjan vahvistamista."

Lisätietoja:
Intendentti Arja Jomppanen, puh. +358 (0)40 579 3313, arja.jomppanen(at)samimuseum.fi

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG