Pääsivu / Tiedotteet / Saamelaismuseo Siidaan lahjoitus Museovirastolta

Saamelaismuseo Siidaan lahjoitus Museovirastolta

torstai 11. Joulukuuta 2014, 13.23

Museovirasto on lahjoittanut Saamelaismuseo Siidan kokoelmiin Utsjoella, Tenon rannalla sijaitsevan Välimaan tilan esineistöä. Lahjoitusasiakirjat allekirjoitettiin tänään Siidassa Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttilan vierailun yhteydessä. Sadan esineen lahjoitus sisältää ensisijaisesti kotitarve-esineistöä ja kalastusvälineitä. Lahjoitus on merkittävä kokonaisuus, joka kertoo Tenonvarren saamelaisten elämästä, museonjohtaja Sari Valkonen iloitsee.

Välimaan tilaVälimaa nutukkaatVälimaa verkot

Vuonna 1866 perustettu Välimaan saamelaistila on valtakunnallisesti arvokas rakennusperintökohde, ja tilan ympärillä sijaitsee myös laaja muinaisjäännösalue. Välimaan tila on ollut 1980-luvulta saakka Museoviraston hallinnassa ja se siirtyi Museovirastolta Metsähallituksen luontopalveluille vuoden 2014 alussa. Luontopalvelut on aloittanut tilalla kunnostustyöt yhdessä Saamelaismuseo Siidan ja Museoviraston kanssa, ja ne jatkuvat vuonna 2015. Tarkoituksena on uusia tilan rakennuksia niin, että arvokas saamelainen kulttuuriperintö säilyy tulevillekin sukupolville. Lisäksi tilan ainutlaatuiselle kentälle on tehty lajistokartoitus, jonka perusteella sille tehdään hoitosuunnitelma.

Sadan lahjoitetun esineen joukossa on kaksi hyvin säilynyttä peskiä, nutukkaita ja erikoisuutena kuivattuja naudan ja poron kallonahkoja. Esineet siirrettiin Siidaan jo toukokuussa, ennen Metsähallituksen tilalla aloittamia kunnostustöitä. Keväällä esineet peruspuhdistettiin ja kuvattiin. Niitä koskevat tiedot tullaan tallentamaan Saamelaismuseon kokoelmatietokantaan ja esineet liitetään osaksi museon kokoelmia.

Kesäkuun alussa tilan päärakennuksen ympärillä tehtiin sen kunnostukseen liittyviä kaivutöitä. Niihin osallistuivat korjausmiesten lisäksi luontopalveluiden kulttuuriperinnön erikoissuunnittelija ja Saamelaismuseon arkeologi, sillä rakennus sijaitsee muinaisjäännösalueella. Kaivutöissä löytyi runsaasti historiallisen ajan esineistöä, mm. ikkunalasia, astioiden paloja, kirveen terä, nauloja ja piipun osia. Ne tutkitaan tarkemmin talven aikana, ja osa niistä tullaan tallentamaan Saamelaismuseon kokoelmiin.

Maalöydöt yhdessä lahjoitettujen esineiden kanssa kertovat monipuolisesti Tenonvarren saamelaisten toimeentulosta ja elämästä. Välimaan kunnostustöiden valmistuttua mietitään mahdollisuutta sijoittaa osa esineistöstä takaisin tilan rakennuksiin.

Kesäkuussa Välimaan tila antoi myös upeat puitteet Metsähallituksen, Yle Sápmin ja Sámi Siidan järjestämälle saamenkieliselle lasten elokuvaleirille. Metsähallitus suunnittelee Välimaan saamelaistilan tulevaa käyttöä, ja haluaa kuulla paikallisten mielipiteitä asiassa. Yleisötilaisuus Välimaan saamelaistilan tulevaisuudesta pidetään 21.1.2015 Utsjoella.

Esinelahjoituksesta: Saamelaismuseo Siida, Marjo-Riitta Rantamäki, marjo-riitta.rantamaki@samimuseum.fi, 040 5715670
Rakennuksista: Metsähallituksen luontopalvelut, Pirjo Seurujärvi, pirjo.seurujarvi@metsa.fi, 0400 125782

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG