Pääsivu / Tiedotteet / Siidan Ealli biras – Elävä ympäristö –kirja vuoden kotiseututeos 2014

Siidan Ealli biras – Elävä ympäristö –kirja vuoden kotiseututeos 2014

lauantai 04. Lokakuuta 2014, 10.20

Ealli biras – Elävä ympäristö –kirja, jonka ovat toimittaneet Päivi Magga ja Eija Ojanlatva on Turun kansainvälisillä kirjamessuilla 4.10.2014 nimetty vuoden kotiseututeokseksi. Vuoden kotiseututeoksen on valinnut Yleisradion kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen. Puttonen pitää kirjaa merkkiteoksena kansallista kulttuuria käsittelevän kirjallisuuden julkaisuhistoriassa.

Ealli biras-kirja  on rakkaudella tehty yhteisöllinen kirja, joka kertoo kuvin ja tekstein laajan saamelaisalueen erilaisista kulttuuriympäristöistä. Kirja on arvokas tietopaketti avaten uusia näkökulmia kulttuuriympäristöön ja auttaen näkemään myös näkymättömän ympäristön. Kirjalla on annettavaa kaikille: se kasvattaa pohjoisen lukijansa rakkautta ja arvostusta omaa kotiseutuaan kohtaan ja eteläinen lukija puolestaan oppii ymmärtämään saamelaista ajatusmaailmaa – ehkäpä näkemään saamelaisalueen uudessa valossa, pitkän historian omaavana alueena, jossa on erilaisia saamelaiskulttuureja.

Kirjan toimittajien mukaan se on rakkaudentunnustus omalle kotiseudulle ja sen ihmisille. Kirja kertoo  myös muiden seutujen ihmisille siitä, että myös heillä on näkymätöntä kulttuuria – ei vain rakennuksia ja peltoja, ehkä jo luhistuneita maitolaitureita. Sillä vaikka maitolaituri olisikin laho tai lato jo vinossa, se kätkee tarinan, joka on yksilölle, perheelle, suvulle tai koko yhteisölle tärkeä.

Vuoden kotiseututeos 2014 on ensimmäinen näin laajasti ja monipuolisesti saamelaista kulttuuriympäristöä käsittelevä teos. Julkaisu käsittelee saamelaista kulttuuriympäristöä sen eri puolia huomioiden ja lisäksi se kattaa koko Suomen saamelaisalueen. Kirja runsaine kuvineen on visuaalinen ja havainnollinen.

Julkaisun lähtökohtana on käsitys saamelaisesta kulttuuriympäristöstä kokonaisuutena, joka muodostuu näkyvästä ja näkymättömästä ympäristöstä. Saamelainen kulttuuriympäristö onkin omaleimainen sekoitus luonnonmaisemaa ja ihmisen luomaa ympäristöä. Koska saamelaisen kulttuurin jättämiä jälkiä on ulkopuolisten usein vaikea nähdä ja tulkita, on saamelaisalue nähtykin enemmän luonnonmaisemana ja erämaana – ei kulttuuriympäristönä. Julkaisu rakentuu saamelainen kulttuuriympäristön käsitteelle, jonka mukaan se koostuu arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, rakennetusta ympäristöstä, perinnetiedosta ja kulttuurimaisemasta. Perinnetiedon avulla maisemaa tulkitaan ja sen avulla ja sen kautta syntyvät ne merkitykset, jotka muuttavat maiseman kulttuurimaisemaksi.

Ealli biras – Elävä ympäristö - saamelainen kulttuuriympäristöohjelma -julkaisu on tehty Saamelaismuseo Siidan Ealli biras -nimisessä hankkeessa. Kirja on ilmestynyt Saamelaismuseosäätiön julkaisusarjassa marraskuussa 2013. Sen ovat toimittaneet Saamelaismuseo Siidan Saamelaisen kulttuuriympäristöyksikön työntekijät, FM Päivi Magga ja FM Eija Ojanlatva. Magga on saanut mm. Suomen kulttuurirahaston Lapin rahaston Ympäristöpalkinnon vuonna 2012. Ojanlatva on toiminut pitkään saamelaisalueen arkeologian parissa eri tehtävissä.

Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma -julkaisuun liittyy myös Ealli biras -näyttely, joka on esillä Siidassa 12.10.2014 saakka. Julkaisu ja näyttely ovat syntyneet kahden Saamelaismuseon hankkeen, Ealli biras ja Saamelainen kulttuuriympäristöyksikkö -pilottihankkeen yhteistyönä. Ealli biras -hankkeen rahoittajina olivat EU:n aluekehitysrahasto EAKR ja Lapin liitto, ja kulttuuriympäristöyksikkö-pilottihankkeen opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeiden kautta perustettiin saamelaismuseon kulttuuriympäristöyksikkö, jonka toiminta pyritään saadaan vakinaistettua.

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG