Pääsivu / Tiedotteet / Siidassa juhlistetaan Kansainvälistä museopäivää ja Floran päivää 13.5.2015

Siidassa juhlistetaan Kansainvälistä museopäivää ja Floran päivää 13.5.2015

tiistai 05. Toukokuuta 2015, 10.00

Kansainvälistä museopäivää (18.5.) sekä Metsähallituksen syntymäpäivää juhlistetaan Saamelaismuseo ja Ylä-Lapin luontokeskus Siidassa Flooran päivänä, keskiviikkona 13.5. Saamelaismuseo järjestää yleisöluennon auditoriossa kello 13:00, jossa Giellagas-instituutin tohtorikoulutettava Eeva-Kristiina Harlin kertoo saamelaisesineiden palautuksen merkityksestä saamelaiselle yhteisölle. Luentotilaisuuden jälkeen Museokeskus Vapriikilta lahjoituksena saadut esineet ovat nähtävillä auditoriossa. Tilaisuuteen ja Siidan näyttelyihin on vapaa pääsy.

Siidassa juhlistetaan Kansainvälistä museopäivää ja Floran päivää 13.5.2015

Sarvilakki

Merkittävä lahjoitus Saamelaismuseolle Museokeskus Vapriikilta

Museokeskus Vapriikki lahjoitti saamelaiskulttuuria esittelevän esinekokonaisuuden Saamelaismuseo Siidalle 29.4.2015. Esineet on kerännyt taiteilija Gabriel Enberg vuonna 1905 matkallaan Inarin saamelaiskyliin. Kokoelma sisältää saamelaistekstiilejä ja jalkineita, joukossa on myös ahkio ja leuku. Lahjoitetussa kokoelmassa on myös naisen sarvilakki, jonka siirtyminen Saamelaismuseon kokoelmiin on todella merkittävää. 1800-luvun aikana käytöstä pois jääneet sarvilakit ovat erittäin harvinaisia saamelaismuseoiden kokoelmissa.

Kokoelmalahjoitus museosta toiseen on erittäin tärkeä osoitus museoiden välisestä yhteistyöstä sekä Saamelaismuseo Siidan roolista saamelaiskokoelmien vastuullisena tallentajana. Kokoelmien palaaminen takaisin Saamenmaalle on erittäin tärkeää myös saamelaiselle yhteisölle, sillä edelleen osa saamelaisten materiaalisesta kulttuurista sijaitsee museoissa saamelaisalueen ulkopuolella.

Saamelainen materiaalinen kulttuuri on monimuotoisuudessaan sekä käytännöllistä että kaunista ja esineisiin liittyy valtavasti immateriaalista tietoa esineen valmistuksesta ja käytöstä, joka on parhaiten säilynyt esineiden juurilla saamelaisalueella. Saamelaismuseo Siidan kokoelmissa tehtävän esinetutkimuksen kautta voidaan elvyttää saamelaisen yhteisön vanhoja käsityöperinteitä ja -tekniikoita, materiaalien tuntemusta ja esineiden valmistukseen ja käyttöön liittyvää sanastoa.  Elvytysprosessi on yhteisöllistä, eri sukupolvia yhdistävää oppimista ja tietotaidon välittämistä ja näin ollen se myös edesauttaa saamelaisen materiaalisen ja immateriaalisen kulttuurin siirtymistä tuleville sukupolville.

Osa museokeskus Vapriikin lahjoittamista esineistä on näytillä keskiviikkona 13.5. kello 13 alkavassa tilaisuudessa Siidan auditoriossa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Lisätietoja: Marjo-Riitta Rantamäki, kokoelmamestari, marjo-riitta.rantamaki(a)samimuseum.fi, 040 571 5670
Anni Guttorm, amanuenssi, anni.guttorm(a)samimuseum.fi, 0400 891 860

Saamelaismuseo, Siida, Inarintie 46, 99870 Inari, puh. 0400 898 212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Tehdyt toimenpiteet

VIERAILIJAINFO

SIIDA
INARINTIE 46, 99870 INARI

Saamelaismuseo
Puh. 0400 898 212

Luontokeskus, Metsähallitus
Puh. 0206 39 7740

 

Sajos

ISM-logo1

ILM.jpg

museokortti200

mpinari.JPG