Ovdasiidu
Siida skeŋke Suoma sámeguovllus jagi 2015 riegádan unnoraččaide ja sin bearrašiidda nuvttá sisabeassama Siidda čájáhusaide